MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT FUSHENG TÍCH HỢP BỘ GO-SERVICE ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT FUSHENG TÍCH HỢP BỘ GO-SERVICE ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT FUSHENG TÍCH HỢP BỘ GO-SERVICE ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT FUSHENG TÍCH HỢP BỘ GO-SERVICE ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT FUSHENG TÍCH HỢP BỘ GO-SERVICE ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT FUSHENG TÍCH HỢP BỘ GO-SERVICE ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH

Tin tức

MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT FUSHENG TÍCH HỢP BỘ GO-SERVICE ĐỂ TRUYỀN DỮ LIỆU VỀ MÁY TÍNH

10-08-2017 02:24:46 PM - 2673

Kể từ tháng 04 năm 2017, Fusheng Việt Nam đã tích hợp bộ GO SERVICE với các máy nén khí trục vít Fusheng tại thị trường Việt Nam.

Bộ GO SERVICE có chức năng thu nhận các số liệu thông số của máy nén khí trục vít như: áp suất, hiệu điện thế, số giờ chạy máy, tình trạng máy... rồi gửi thông tin về hệ thống máy chủ của FUSHENG qua đường truyền 3G/4G.

Từ đó, không cần thao tác trên máy nén khí, khách hàng hoặc nhân viên dịch vụ Fusheng có thể xem các thông số máy nén khí trục vít Fusheng qua điện thoại/máy vi tính...Từ đó có biện pháp bảo trì bảo bảo dưỡng kịp thời,tránh các sự cố bất ngờ xảy ra.

Tập đoàn Fusheng lại một lần nữa tiên phong trong công cuộc cải tiến chất lượng máy nén khí Fusheng, góp phần hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp lần 4 tại Việt Nam.

Các tin khác