Lọc tinh khí nén Fusheng dùng cho máy nén khí từ 5hp đến 300hp

Lọc tinh khí nén Fusheng dùng cho máy nén khí từ 5hp đến 300hp

Lọc tinh khí nén Fusheng dùng cho máy nén khí từ 5hp đến 300hp

Lọc tinh khí nén Fusheng dùng cho máy nén khí từ 5hp đến 300hp

Lọc tinh khí nén Fusheng dùng cho máy nén khí từ 5hp đến 300hp
Lọc tinh khí nén Fusheng dùng cho máy nén khí từ 5hp đến 300hp

Sản Phẩm

  • Lọc tinh khí nén Fusheng dùng cho máy nén khí từ 5hp đến 300hp

  • Lưu lượng : 0.66 ~46.62 m3/phút
  • Áp suất : 16 bar
  • Công suất : 3 micron ~ 0.01 micron
  • Có đầy đủ các dòng sử dụng cho máy nén từ 5 đến 300HP. Ngoài công suất và áp lực đã nêu, nếu quý khách hàng cần dòng cao hơn thì hãy gọi cho chúng tôi: 094 5840 168

Thông tin

Các sản phẩm khác