CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀO THIÊN hoạt động bất tín

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀO THIÊN hoạt động bất tín

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀO THIÊN hoạt động bất tín

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀO THIÊN hoạt động bất tín

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀO THIÊN hoạt động bất tín
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀO THIÊN hoạt động bất tín

Tin tức

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀO THIÊN hoạt động bất tín

01-07-2021 11:14:11 AM - 61

Kính chuyển thông tin đến quý đối tác và khách hàng!

Trong hợp tác kinh doanh, chữ tín luôn phải đặt lên hàng đầu.

Chúng tôi quá thất vọng với cách làm việc của Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hào Thiên, đặc biệt là ông giám đốc  Phạm Hoàng Tùng.

Công nợ hứa hẹn lần này đến lần khác, ông ta không thấy ngượng khi hết cam kết rồi thề thốt. Nay ông ta chặn hết các số điện thoại của chúng tôi và có dấu hiệu trốn nợ.

Do vậy, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp tác với công ty Hào Thiên, cũng như ông Phạm Hoàng Tùng.

Chúng tôi chấm dứt bảo hành các sản phẩm mà do chúng tôi cung cấp khi ông Phạm Hoàng Tùng chưa hoàn tất thanh toán cho chúng tôi, cùng với lãi suất thanh toán chậm.

Quý đối tác và khách hàng nên lưu ý với:

Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hào Thiên

Địa chỉ: Số 42, đường 35D, Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Q.8, TP. HCM

MST: 0315470834

Giám Đốc: Phạm Hoàng Tùng - Tel: 0903919752

Các tin khác