Bình chứa khí nén Fusheng (từ 304 lít đến 8.000 lít)

Bình chứa khí nén Fusheng (từ 304 lít đến 8.000 lít)

Bình chứa khí nén Fusheng (từ 304 lít đến 8.000 lít)

Bình chứa khí nén Fusheng (từ 304 lít đến 8.000 lít)

Bình chứa khí nén Fusheng (từ 304 lít đến 8.000 lít)
Bình chứa khí nén Fusheng (từ 304 lít đến 8.000 lít)

Sản Phẩm

  • Bình chứa khí nén Fusheng (từ 304 lít đến 8.000 lít)

  • Lưu lượng : 0
  • Áp suất : 7 bar ~ 14 bar
  • Công suất : 0

Thông tin

Các sản phẩm khác